top of page

Річний звіт про діяльність навчального закладу у 2016-2017 навчальному році

Діяльність школи у 2016-2017 навчальному році була спрямована на впровадження нових освітніх стандартів, оновлених навчальних програм в рамках підготовки до реалізації Концепції нової української школи і базувалась на результатах роботи школи за 2015-2016 навчальний рік та велась за такими напрямками: удосконалення системи управління школою, системи методичної роботи; робота над проблемою темою «Використання інформаційно-комунікаційних технологій для формування успішної особистості школяра»; створення належного навчально-виховного середовища для учнів 1-4 та 5-8 класів шляхом удосконалення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників; підвищення ефективності роботи педпрацівників, якості та результативності навчальної діяльності учнів; підвищення рівня участі педагогів у фахових конкурсах; розширення мережі гуртків, організація співпраці з позашкільними навчальними закладами та батьками.

Адміністрація закладу здійснювала свою управлінську діяльність щодо забезпечення права громадян на отримання повної загальної середньої освіти у відповідності до чинного законодавства. Школа має необхідні нормативні документи та юридичні акти з даного питання. Планування роботи закладу здійснюється відповідно до річного і робочого навчальних планів, Концепції розвитку МЗОШ № 54, при цьому передбачаються всі основні напрямки та найголовніші питання роботи щодо створення в закладі оптимальних умов для забезпечення гарантованого права громадян на отримання повної загальної середньої освіти. Школа працює в п’ятиденному режимі. Організовано роботу 2-х груп продовженого дня для учнів 1-4 класів.

 

Заклад забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами. Адміністрація та профспілковий комітет школи дбають про доцільність їх розстановки. З цією метою наша школа тісно співпрацює з МНУ імені В.О. Сухомлинського. Саме його 5 випускників в 2016-2017 н.р. стали вчителями початкових класів, біології, хімії, англійської мови. Для їх успішної адаптації в закладі організовано наставництво та «Школу молодого вчителя».

 

Педагогічні працівники своєчасно (раз на 5 років) проходять курси підвищення кваліфікації та атестацію. В 2016-2017н.р. пройшли атестацію 8 педагогічних працівників (вчителі-предметники, вчителі початкових класів), за підсумками якої присвоєно кваліфікаційну категорію «вчитель вищої категорії» одному вчителю; присвоєно кваліфікаційну категорію «вчитель другої категорії» - одному вчителю; встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель» – трьом вчителям; встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії» – двом вчителям; встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст другої категорії» одному вчителю. .

 

Протягом року було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей та підлітків, які проживають у мікрорайоні школи. Усього таких дітей налічувалось -875. Підлягали навчанню - 872.На сьогоднішній день всі діти мікрорайону охоплені навчанням. Станом на 05.05. 2017 в школі навчалося 1081 учень.

 

Для забезпечення рівного доступу дітей до навчання та адаптації першокласників до навчальної діяльності в першому класі протягом трьох місяців в школі працювала школа майбутнього першокласника «Школярик», до занять в якій запрошувались в першу чергу діти, що не відвідували ДНЗ. З метою забезпечення наступності у навчанні молодших школярів налагоджено співпрацю школи з дошкільними навчальними закладами № 132 та №101.

 

Продовжувалась робота щодо впровадження нових навчальних програм, реалізації нових освітніх стандартів. Для цього учителі використовували традиційні й сучасні форми і методи навчання. Особливу увагу приділяли діяльнісному та компетентнісному підходу до організації навчального процесу, особистісно- орієнтованому навчанню для учнів 1-8 класів.

 

З метою забезпечення потреб школярів, розвитку їх індивідуальних здібностей в школі організовано роботу спецкурсів та факультативів.

 

Педагогічні працівники активно займаються самоосвітою, вивчають досвід колег школи, міста, України; відвідують методичні заходи закладу та міста, працюють в творчих групах. Все це сприяє вивченню та впровадженню в практику роботи закладу інноваційних педагогічних технологій. Більшість педагогів активно використовують під час проведення уроків та позакласних заходів елементи критичного мислення, диференційованого навчання, особистісно-орієнтованого навчання, інтерактивне та проектне навчання. Вчителі впроваджують хмарні технології. Школа працювала над впровадженням в практику роботи інформаційно-комунікативних технологій. Педагоги активно використовують ІКТ на різних етапах уроку та в позаурочних час, діляться досвідом роботи з даного питання на методичних заходах школи, міста та на сторінках Інтернет-видань.

 

На сьогоднішній день володіють комп'ютером на належному рівні 95% педагогічних працівників, що дає можливість активно використовувати ІКТ на уроках та допомагає педагогам оптимізувати навчально-виховний процес, сприяє підвищенню мотивації до навчання. У навчальному процесі педагогами доцільно використовуються мультимедійні проектори, ноутбуки, сучасні телевізори. Це створює умови для організації ефективної роботи зі здібними та обдарованими школярами.

 

Вчителі історії та правознавства проводили показові уроки з використанням інформаційно-комунікаційних технологій для вчителів міста та слухачів курсів Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

 

Сьогодні зміни в освіті потребують удосконалення фахової майстерності вчителів, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного процесу. Саме на ці питання було спрямовано роботу методичної служби школи ( засідання педагогічної ради, методичної ради, нарад при директорі, Школи молодого вчителя, Школи керівників м/о, предметних м/о, семінарів), курсову перепідготовку, атестацію педагогічних працівників. Вчителі школи в складі обласної та міської творчих груп працювали над впровадженням нового стандарту на уроках зарубіжної літератури, музичного мистецтва.

 

Вчитель музичного мистецтва посіла ІІІ місце в міському турі всеукраїнського конкурсу «Учитель року -2017».

 

З метою підвищення в школярів різного рівня навченості мотивації до навчальної діяльності, активізації роботи зі здібними та обдарованими учнями в школі вже стали традиційними такі форми позаурочної роботи: предметні декади (5-11 класи), предметні тижні (1-4 класи), предметні учнівські олімпіади (2-11 класи), залучення учнів до роботи в територіальному відділенні МАН, до участі в творчих та предметних конкурсах міжнародного та всеукраїнського рівнів Учні школи – постійні учасники міжнародних та всеукраїнських предметних конкурсів («Кенгуру», «Соняшник», «Колосок», «Левеня», «Лелека», «Патріот», «Кришталева сова», «Геліантус» та інших):

Мельниченко Аліна

5 клас

ІІІ місце 

конкурс знавців української мови імені Петра Яцика

вчитель: Грипич І.В.

Добрякова Аглая

4 клас

ІІІ місце 

конкурс знавців української мови імені Петра Яцика

вчитель: Сиворотка Є.М.

Циганок Анастасія

5 клас

ІІІ місце

конкурс імені Т.Г. Шевченка

вчитель: Грипич І.В.

Дадіані Тамара, Малахова Інна

І місце

міський конкурсі «Юні екологи»

вчитель: Симоненко А.В.

Міські олімпіади:

Ми пишаємося перемогами наших вихованців в міських, обласних та всеукраїнських учнівських олімпіадах:

Анайко Анастасія

8 клас

ІІІ місце 

географія 

вчитель: Симоненко А.В

Федорцов Микола

9 клас

І місце 

зарубіжна література

вчитель: ТкаченкоО.В.

Мартинова Марія

10 клас

ІІ місце 

зарубіжна література

вчитель: Васильченко М.В.

Сонько Ганна

11 клас

ІІІ місце 

зарубіжна література

вчитель: Погосьян Т.С.

Дадіані Катерина

8 клас

ІІІ місце 

історія України

вчитель: Смекаліна О.В.

Федорцов Микола

9 клас

І місце 

історія України

вчитель: Пауль В.В.

Кохановська Ангеліна 11 клас

ІІІмісце 

обслуговуюча праця

вчитель: Сімачук З.З.

Манькова Сніжана

9 клас

ІІІ місце 

обслуговуюча праця

вчитель: Сімачук З.З.

Куришко Артем

4 клас

ІІІ місце 

природознавство

вчитель: Веселкова М.В.

Давиденко Ангеліна 3 клас

ІІІ місце 

Англійська мова

вчитель: Іванова Є.Р

Єрмоленко Аліна 7 клас

ІІ місце 

Інтернет-олімпіада з географії (очний етап)

вчитель: Симоненко А.В.

Дубровський Данило 7 клас

ІІІ місце 

Інтернет-олімпіада з географії (очний етап)

вчитель: Симоненко А.В.

Обласні олімпіади:

Федорцов Микола

 9 клас

ІІІ місце 

зарубіжна література

вчитель: ТкаченкоО.В.

Федорцов Микола

9 клас

І місце 

історія України

вчитель: Пауль В.В.

Всеукраїнські  олімпіади:

Федорцов Микола

9 клас

ІІ місце 

історія України

вчитель: Пауль В.В.

П’ятеро учнів 4-х класів за результатами І (шкільного) етапу учнівських предметних олімпіад у 2016-2017н.р. зараховано до міської заочної школи для обдарованих дітей «Надія». Учні 9-10 класів пройшли успішно міське тестування до МАН, з них двоє подолали обласне тестування і стали слухачами наукових відділень Миколаївського територіального відділення Малої академії наук у 2016 році.

 

Команда школи стала фіналістом інтелектуального турніру «Що? Де? Коли?-2017» із теми «Фізична культура, спорт, екологія – здорове життя».

 

Це свідчить про значне підвищення результативності участі школярів у вказаних заходах у порівнянні з минулим навчальним роком завдяки активізації індивідуальної роботи учителів зі здібними учнями.

 

Шкільна бібліотека забезпечує належний інформаційний простір. У цьому навчальному році бібліотечний фонд було поповнено художньою та навчальною літературою: художня література- 27 екземплярів на суму 1875, 97 грн; навчальна література – 4239 екземплярів на суму 118643, 33 грн. Бібліотекарі застосовують різні форми роботи, проводять індивідуальні та масові заходи з використанням ІКТ, складають списки рекомендованої літератури, індивідуальні плани читання, інформаційні списки, ведуть картотеку, тематичні папки тощо. Працівники бібліотеки брали участь у конкурсі «Шкільна бібліотека - 2017» і посіли ІІ місце у номінації «Шкільна бібліотека виховний простір навчального закладу». На базі шкільної бібліотеки було проведено захід «Учень досвіду», присвячений ювілею Леонардо да Вінчі, на якому були присутні методисти НМЦ та шкільні бібліотекарі Корабельного району.

 

У закладі створено оптимальні умови для організації навчально-виховного процесу, відпочинку, харчування учнів. Навчальні кабінети знаходяться в належному санітарно-гігієнічному стані, забезпечені в цілому необхідними засоби навчання, дидактичними матеріали та посібниками. Проте ще потребує поповнення матеріальна база та оновлення обладнання окремих навчальних кабінетів.

 

У наступному 2017-2018 навчальному році заклад будуватиме свою роботу на основі аналізу роботи за минулий 2016-2017н.р., вимог Концепції Нової української школи, сучасної середньої загальноосвітньої школи і працюватиме за такими пріоритетними напрямками: удосконалення системи управління школою, системи методичної роботи; створення належного навчально-виховного середовища для ефективного впровадження нових освітніх стандартів в 1-9 класах; підвищення рівня навченості учнів;оволодіння педагогами сучасними освітніми технологіями; підвищення участі педагогів у фахових конкурсах; поповнення навчально-методичного оснащення; підвищення ефективності роботи з учнями різного рівня навченості, продовження роботи зі здібними та обдарованими учнями на рівні міста, області.

 

У школі створено сприятливий морально-психологічний клімат для кожного працівника, школяра завдяки злагодженій ефективній роботі адміністрації школи, педагогічного, учнівського та батьківського колективів.

 

Звітом 77-РВК встановлено, що загальна кількість дітей шкільного віку (6-18 років) в мікрорайоні школи складає – 875. Усього навчається в закладах освіти для здобуття повної загальної середньої освіти – 872 дітей та підлітків, з них: в загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів навчаються 842 школярів, у ПТНЗ — 18, у ВНЗ І – ІV рівнів акредитації навчається – 12. Не навчаються для здобуття повної загальної середньої освіти - 3 (через хворобу , навчання в спеціалізованій школі.).Факт навчання дітей та підлітків підтвердили відповідними довідками з місця навчання загальноосвітні навчальні заклади міста.

 

Науково-методична діяльність колективу Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №54 Миколаївської міської ради Миколаївської області в 2015-2016 н.р. була спрямована на формування успішної особистості школяра, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, особистісно зорієнтовану педагогіку, забезпечення прав учнів на загальну середню освіту, соціальний захист дітей та підлітків, які потребують підтримки, створення необхідних умов для формування громадянина, координування колективних форм і методів методичної роботи для вдосконалення фахової освіти і професійної майстерності вчителів, співпрацю освітнього закладу із сім’єю.

 

Пріоритетними завданнями школи на 2016-2017 н.р. було визначено:

1. Забезпечення прав громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

2. Реалізація вимог Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021роки.

3. Впровадження нових освітніх стандартів: Державний стандарт початкової загальної освіти, Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти; оновлених навчальних програм для 1-4 класів.

4. Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для формування ключових і предметних компетентностей школярів.

5. Забезпечення державних вимог до рівня навчальних досягнень учнів.

6. Організація допрофільної підготовки та профільного навчання.

7. Активізація роботи педагогічного колективу з впровадження комп’ютерних технологій.

8. Формування життєвих компетентностей школярів.

9. Виховання компетентної всебічно розвиненої особистості.

10. Формування успішної особистості учня.

11. Національно-патріотичне виховання школярів.

В основу діяльності закладу покладено діючі законодавчі та освітні нормативні документи України. Під час роботи члени колективу школи чітко дотримуються основних положень Конституції України, Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про засади державної мовної політики», Положення про загальноосвітній навчальний заклад.

 

Внутрішніми нормативними документами, що регламентують діяльність закладу є:

· Статут школи, зареєстрований рішенням Миколаївського міськвиконкому №15221050005001807 від 01.04.2014 року.

· Правила внутрішнього трудового розпорядку, затверджені зборами трудового колективу (Протокол №1 від 26.01.2015р.)

· Колективний договір № 04/15 від 23.03.2015 р.

1. 2. Забезпечення виконання ст.53 Конституції України, Законів України «Про загальну освіту», « Про освіту», Інструкції про облік дітей і підлітків шкільного віку.

 

Формування мережі школи, комплектування 1-х класів проводилося відповідно до загальнодержавних нормативів, встановлених Міністерством освіти і науки України. В 2016 – 2017 н.р. школа працювала в режимі 5-денного тижня, навчалися 36 класних колективів, в яких на кінець року було 1086 учнів. Середня наповнюваність 1-11-х класів складала 30,1. Ведеться книга наказів руху учнів та Алфавітна книга. Відрахування здійснюється на підставі довідок тих навчальних закладів, де буде продовжувати навчатись дитина, і заяви батьків.

Структура контингенту учнів закладу має такий вигляд:

Основними заходами із збереження контингенту учнів у 2016-2017 н.р. були: організація обліку дітей та підлітків у мікрорайоні школи, співпраця з ДНЗ, контроль за відвідуванням учнями школи, організація індивідуального навчання, робота школи майбутнього першокласника «Школярик».

 

З метою забезпечення прав молоді на одержання освіти проведено перевірку мікрорайону школи. Вчителі школи постійно ведуть детальний облік дітей в мікрорайоні, з’ясовують де навчаються учні, чи охоплені учні, що закінчили базову середню школу, навчанням. Проведено роз’яснювальну роботу серед батьків щодо забезпечення виконання ст.53 Конституції України, Законів України “Про засади державної мовної політики”, “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”.

 

Протягом року вживалися заходи щодо запобігання невідвідуванню учнями школи: відвідування учнів «групи ризику» на дому, складання актів обстеження умов проживання, направлено роз’яснювальні листи батькам щодо необхідності здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, проводились індивідуальні бесіди з батьками учнів.

 

Наш навчальний заклад у 2016-2017 н.р. створював відповідні умови для підвищення іміджу школи у мікрорайоні:

· забезпечувалось повне і кероване центрування розвивального потенціалу всіх ланок навчально-виховного процесу навколо учня;

· реалізовувались можливості соціоосвітнього середовища мікрорайону (на базі школи працювали спортивні секції, гуртки, проводилися районні, міські змагання учнів);

· здійснювалось рейтингове оцінювання діяльності учнів 5-11 класів;

· підвищили свій фаховий рівень 16 педагогів;

· формувався новий тип мислення та новий підхід до освіти всіх учасників НВП;

· осучаснювались навчальні кабінети (поповнювались сучасними меблями і стендами, ТЗН, навчальними таблицями і посібниками);

· розвивалась і зміцнювалась матеріально–технічна база закладу ( відремонтовано дах, туалети, відремонтовано кабінет іноземної мови, зроблені ремонти, поповнені меблі, замінено окремі віконні блоки, які відповідають основних вимогам СЕС, це дає змогу констатувати, що стан матеріально-технічної бази школи в повній мірі відповідає вимогам сьогодення та стратегії господарювання закладу).

 

39 учнів (5%) одержали за підсумками навчального року Похвальні листи за високі досягнення у навчанні, 1 учениця 9 класу отримала свідоцтво з відзнакою, 2 учні 11 класу – Похвальну грамоту за досягнення у вивченні окремих предметів ( технологій, фізичної культури).

 

У школі проводиться систематична робота з закладами охорони здоров’я щодо виявлення дітей, які потребують індивідуального навчання. Учні проходять щорічні безкоштовні медичні огляди в дитячій лікарні, результати яких враховуються при організації навчально-виховної роботи. В навчальному закладі створено необхідні умови для фізичного розвитку учнів. Обов’язковими є, крім фізкультури, фізична зарядка перед початком навчальних занять, фізкультхвилинки під час занять, діють гуртки з волейболу, футболу, легкої атлетики. У щоденному розкладі для вихованців ГПД відведено час на прогулянки на свіжому повітрі та проведення спортивної години. З метою додержання законодавства щодо оздоровлення неповнолітніх в червні 2016 року було організовано роботу літнього табору «Сонечко». На виконання заходів, спрямованих на популяризацію англійської мови в Україні влітку працював мовний загін для школярів, які бажали удосконалити свої знання та вміння з англійської мови. Позитивним є те, що всі ці заходи підтримані батьками. У пришкільному літньому таборі оздоровлено 122 дітей (з них 24 дитини пільгових категорій).

 

В 2016-2017 навчальному році індивідуальне навчання було організовано для 14 учнів. Для кожного учня було складено індивідуальний навчальний план, розклад занять учнів, для викладання предметів закріплені вчителі-предметники за фахом. Адміністрацією здійснюється контроль за організацією індивідуального навчання, за веденням ділової документації. Протягом року дане питання заслуховувалися на нараді при директорові, проаналізовані в наказах по школі.

 

На кінець 2016-2017 н.р. творчий потенціал учителів становить 78%, з них 27% вчителів мають вищу категорію, 39% - І категорію.

 

Освітній рівень педагогів школи дає можливість проводити навчально-виховний процес на належному рівні та забезпечити виконання вимог Державного стандарту початкової освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

 

1.3.Аналіз методичної роботи

 

Відповідно до річного плану роботи школи з 2012 року школа розпочала працювати над новою методичною темою «Формування успішної особистості школяра шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій». У 2016-2017н.р. відбувся 5-ий етап вивчення методичної теми. З цією метою було створено творчі групи з формування плану роботи над V етапом проблемної теми школи (серпень 2016), проведено моніторинг педагогічного досвіду вчителів з проблеми (вересень 2016), проведено нараду при директорі «Створення системи роботи педколективу над V етапом проблемної теми школи» (жовтень 2016). Шляхом самоосвітньої діяльності вчителі вдосконалили знання та вміння організації навчально-виховного процесу з використанням ІКТ, обмінювались досвідом роботи з проблемної теми шляхом взаємовідвідування уроків та позакласних заходів, обговорення даної проблеми на засіданнях методичної ради м/о.

 

Постійно надавались консультації, методичні рекомендації молодим та новоприбулим вчителям щодо оволодіння і впровадження ІКТ; проводились інструктивно-методичні наради щодо ознайомлення вчителів з інструктивно-методичними листами, рекомендаціями, наказами для підвищення якості та ефективності уроку з використанням ІКТ.

 

З метою вдосконалення самоосвітньої діяльності вчителів над проблемною темою шкільні бібліотекарі поповнили картотеку рекомендованої літератури. Про досягнуті успіхи та виявлені проблеми в ході опрацювання проблемного питання школи педагоги говорили на засіданнях педагогічних рад протягом навчального року.

 

Для підвищення фахового рівня вчителів проводилось колективне обговорення статей періодичної преси, які присвячені проблемам використання ІКТ у НВП, поповнення підбірки вказаних статей і оформлення відповідних тематичних папок; ознайомлення з досвідом роботи вчителів щодо використання ІКТ під час проведення декади педагогічної майстерності, проведення відкритих уроків та виховних заходів.

 

Здійснювалось вивчення проблемної теми школи через внутрішньошкільний контроль (вивчення досягнень і проблем педагогічного колективу щодо підвищення ефективності навчально-виховного процесу через використання інформаційно-комунікаційних технологій) під час вивчення стану викладання окремих предметів, проведення атестації педагогічних працівників, проведення предметних тижнів та декад тощо.

 

У травні 2017 року було проаналізовано досягнення і проблеми педагогічного колективу щодо ефективності використання ІКТ для вдосконалення самоосвітньої діяльності вчителів, виховання та профільного навчання школярів.

 

Слід відмітити, що всі засідання педагогічних, методичних рад, Ради школи, педагогічні консиліуми, семінари проходять з використанням мультимедійних систем. Вчителі школи були учасниками, семінарів, консультацій щодо впровадження ІКТ у навчальний процес. Активно використовували сучасні інформаційні технології вчителі школи під час участі в різноманітних конкурсах для вчителів та учнів.

 

В результаті проведеної роботи збільшилась кількість учасників та переможців інтелектуальних, творчих конкурсів та спортивних змагань, кількість переможців міських учнівських олімпіад; 2 учнів стали переможцями обласних учнівських олімпіад (історія, зарубіжна література), 1 учень – посів ІІ місце в ІV етапі учнівської олімпіади з історії.

 

Методичну роботу в закладі координувала методична рада, до складу якої входили представники адміністрації, керівники методичних об’єднань вчителів-предметників, класних керівників, шкільний психолог. Вони спрямовували свою роботу на забезпечення вимог Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, оновлених навчальних програм для учнів 1-4 класів, реалізацію методичної теми школи, підвищення рівня навченості школярів. Заходи, які пройшли з участю членів методичної ради, продемонстрували підвищення рівня проведення методичних заходів. До реалізації завдань методичної роботи залучались всі вчителі школи. Найактивнішими учасниками засідань методичної ради були учителі вищої та першої кваліфікаційних категорій. Вони є керівниками шкільних методичних об’єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проводились предметні декади, заходи по відзначенню важливих пам’ятних дат, участь у Всеукраїнських, обласних та міських конкурсах.

 

Стратегічна мета навчального закладу була забезпечена організаційними, соціально-психологічними та педагогічними умовами розвитку особистості. Для забезпечення позитивного психологічного клімату в колективі заплановано та проведено психолого-педагогічні семінари.

 

Система підвищення кваліфікації педагогічних кадрів була спрямована на задоволення інтересів вчителів у професійному зростанні, їх мотивацію до самоосвіти, творчої інноваційної діяльності. Розроблено перспективний план, який узгоджується з терміном атестації кожного вчителя. Протягом 2016-2017 н.р. на базі Миколаївського ОІППО підвищили кваліфікацію 13 педагогічних працівників нашої школи.

 

Головною метою на сучасному етапі навчання педагогічний колектив вважає допомогти кожній дитині досягнути певних успіхів, реалізувати духовні, комунікативні, пізнавальні й творчі потреби. Тому співпраця продуктивного співробітництва вчителів школи, учнів батьків і громадських структур спрямованих на досягненні кожною дитиною значущих для неї особистісних і колективних успіхів, які дитина усвідомлює як позитивний розвиток її здібностей. Підготовка до проведення предметних олімпіад покращилась, учителі школи стали залучати до участі в них більшу кількість учнів, що дало можливість усунути перевантаженість окремих здібних учнів та розкрити потенціал інших здібних школярів. Педагогічний колектив закладу створює умови для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності. Постійно вдосконалюється система роботи зі здібними та обдарованими учнями, урізноманітнюються форми і методи роботи для забезпечення творчих інтересів учнів.

 

У школі складена програма роботи зі здібними та обдарованими учнями, що включає роботу зі школярами, батьками, учителями та спрямована на удосконалення науково-методичної та психолого-педагогічної підготовки вчителів для роботи з даною категорією учнів, створення умов для розвитку їх творчого потенціалу.

 

У цьому навчальному році учні школи брали участь у шкільних, районних, міських, обласних та всеукраїнських олімпіадах, змаганнях, конкурсах і досягли певних успіхів. Учасниками міських предметних олімпіад стали 42 учнів 3-11-х класів. Двоє учнів 4-5 класів посіли призові місця у міському етапі Міжнародного конкурсу знавців української мови ім.П.Яцика. Переможцями міських етапів учнівських предметних олімпіад стали 8 учнів. Обласних – 2 учениці.

 

Слід відмітити роботу вчителів фізичної культури. Під їх керівництвом учні здобули чимало перемог на рівні району, міста, області. Зокрема, учні школи посіли перше місце в районній спартакіаді серед загальноосвітніх навчальних закладів Корабельного району, Директор школи та вчителі фізичної культури отримали грамоти за ефективну спортивно-масову роботу з учнями у 2016-2017 навчальному році від адміністрації Корабельного району.

 

Учителі школи залучались до проведення міських предметних олімпіад та конкурсів як члени організаційних комітетів та члени журі Також учителі та учні школи активні учасники таких заходів як:

1. Всеукраїнський інтерактивний природничий конкурс «Колосок».

2. Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвіч»

3. Конкурс юних фотоаматорів «Моя Україна»

4. Міжнародний інтерактивний конкурс з історії «Лелека»

5. Конкурс суспільствознавчих дисциплін «Кришталева сова»

6. Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру».

7. Міський етап Інтернет-олімпіади з математики, біології, хімії для учнів 5-6 -х класів.

8. Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»

9. Обласний фестиваль-конкурс «Червона калина»

10. Міжнародний фізичний конкурс «Левеня»

 

Головною метою на сучасному етапі навчання педагогічний колектив вважає допомогти кожній дитині досягнути певних успіхів, реалізувати духовні, комунікативні, пізнавальні й творчі потреби. Тому співпраця продуктивного співробітництва вчителів школи, учнів, батьків і громадських структур спрямованих на досягненні кожною дитиною значущих для неї особистісних і колективних успіхів, які дитина усвідомлює як позитивний розвиток її здібностей. Головним завданням адміністрації є турбота про розвиток творчого потенціалу кожного педагога, забезпечення якості навчально-виховного процесу та створення морально-ділової атмосфери.

 

У 2017-2018 н. р. шкільним методичним об’єднанням вчителів-предметників та класних керівників необхідно чітко спланувати індивідуальну роботу з учнями, що мають початковий рівень навченості та обдарованими дітьми, працювати над підвищенням рівня якості знань учнів, продумувати науково-педагогічні питання для обговорення на засіданнях стосовно реалізації проблемної теми школи.

 

Аналіз стану методичної роботи свідчить про те, що педагогічний колектив забезпечив реалізацію методичної проблеми школи. Проте в організації методичної роботи є недоліки: потребує вдосконалення робота окремих шкільних м/о; не проводиться робота з розробки нових авторських навчальних програм; мало уваги учителі приділяють висвітленню свого досвіду роботи у засобах масових інформації.

 

З 2017-2018 н.р. педагогічний колектив працюватиме над новою методичною темою «Реалізація сучасних підходів до навчання та виховання з метою формування конкурентоспроможної особистості, патріота з активною позицією в умовах інтеграції до європейського освітнього простору» за такими пріоритетними напрямками:

- Вивчення принципів розвитку нової української школи (збагачення педагогічних працівників сучасними надбаннями педагогічної думки, вивчення теорії та досягнень науки з викладання конкретних предметів, оволодіння сучасними педагогічними формами і методами навчання і виховання, освоєння оновлених програм).

- Формування конкурентоспроможного успішної особистості учня через вивчення і впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, підвищення рівня навченості школярів.

 

- Впровадження Концепції «Нової української школи», нових навчальних програм, нового освітнього стандарту в 9 класах, оновлених програм 1-4 класів та 10-11 класів.

 

- Підвищення професійної майстерності кожного вчителя, поглиблення методичної підготовки вчителів, активне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес.

 

1.4.Аналіз навчально-виховної роботи

Навчально-виховний процес ЗОШ № 54 в 2016-2017н. р було організовано відповідно до навчальних робочих планів та плану роботи школи, які складені на підставі Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778, Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 №462, державні стандарти базової та повної загальної середньої освіти, затверджені постановами Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №24 та від 23.11.2011 №1392, Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 №63,Листа МОН України від 09.06.2016 № 1/9-296 "Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів". При складанні навчальних планів дотримано гранично допустиме навантаження учнів, а також загальна позакласна кількість годин.

 

Варіативна частина враховувала побажання батьків, здібності учнів і забезпечувала якісне виконання програм з основ наук. Вона виконана в повному обсязі.

 

В 2016-2017 н.р. для виховання загальнолюдських і особистісних цінностей особлива увага приділялася вивченню суспільствознавчих дисциплін, опануванню комп’ютерною грамотністю та здійсненню допрофільної підготовки учнів. Забезпечуючи реалізацію індивідуального підходу до учнів, формування світогляду кожної особистості, профорієнтаційну спрямованість навчання, наступність між початковою та середньою ланкою було введено факультативи та курси за вибором: «Історія Миколаєва (курс за вибором) - 5 класи, факультатив «Російська мова» - 8 класи,

 

З метою перевірки виконання навчальних планів і програм протягом 2016-2017н.р. проведені співбесіди з вчителями, перевірені класні журнали, проведено перевірку виконання уроків розвитку зв’язного мовлення, позакласного читання, лабораторних, контрольних робіт і тематичних оцінювань. Календарні плани були складені з урахуванням забезпечення рівня освіти, вікових особливостей учнів. Станом на 26.05.2017 року інваріантна та варіативна складові частини навчальних планів виконані.

 

Адміністрацією школи здійснювався моніторинг ведення шкільної документації (класних журналів, журналів факультативних занять та індивідуального навчання, гурткової роботи, поурочних планів, учнівських робочих та контрольних зошитів, щоденників, особових справ учнів). Контроль за веденням шкільної документації дав можливість об’єктивно перевірити роботу вчителів-предметників: дотримання вимог з ведення шкільної документації, систему та характер самостійних та творчих робіт, зміст та обсяг домашнього завдання, цілеспрямованість використання годин, відведених на повторення навчального матеріалу, об’єктивність виставлення тематичних, семестрових, річних оцінок, дотримання єдиного мовного та орфографічного режиму, своєчасність виставлення оцінок вчителями.

 

Матеріали моніторингових досліджень опрацьовувались на засіданнях методичних об’єднань та на нарадах при директорові.

 

За підсумками річного оцінювання визначено результативність роботи вчителів та рівень навченості учнів по класах, предметах. Це дає змогу визначити прогалини в знаннях учнів, скоригувати роботу на наступний навчальний рік. На кінець навчального року всі учні школи переведені до наступного класу. Учнів 9,11 класів, випущених з табелями, немає.

 

Аналіз роботи вчителів з учнями початкового рівня навченості в 2016-2017 навчальному році свідчить про певні успіхи. Поповнився банк індивідуальних карток для роботи з учнями. Вчителі активніше залучають таких учнів до позакласної роботи; проводять порівняльний аналіз успішності учнів, створюють умови для маленьких успіхів, займаються вивченням передового досвіду роботи з даного питання.

 

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ

 

Відповідно до вимог Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/126602, та з метою організованого закінчення 2016-2017 навчального року з 09 по 16 травня 2017 року державна підсумкова атестація в початковій школі проводилася з метою:

 

- визначення відповідності освітнього рівня учнів 4-х класів вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти та готовності школярів навчатися в основній школі;

 

- визначення рівня сформованості в учнів 4-х класів умінь застосовувати набуті знання і вміння на практиці.

 

Аналіз підсумкових контрольних робіт свідчить про те, що учні 4-х класів продемонстрували в основному достатній рівень навчальних досягнень,

 

Аналіз результатів ДПА учнів 9-х класіву 2016 -2017н. р.

Результати навчальних досягнень учнів 9 – х класів

 

За підсумками ДПА в 2016 – 2017 н.р.

*Звільнені від ДПА в 2016-2017н.р. за станом здоров’я.

 

Результати державної підсумкової атестації з української мови свідчать, що учні 11-х класів у цілому засвоїли навчальну програму на достатньому рівні.

 

Розбіжність результатів за ДПА та річного оцінювання з української мови в основному становить +1, -1 бал. В цілому учні підтвердили свій рівень навчальних досягнень (середній бал за рік становить 7.1, за ДПА – 7.2; якісний показник не змінився і становить 65%). Кращі результати продемонстрували учні універсального 11-А класу із середнім балом 7.4 та якісним показником 68%.

 

Результати ДПА з математики у більшості учнів (64%) нижчі за результати річного оцінювання на 1-2 бали. У порівнянні з річним оцінюванням розбіжність становить 0.7 за середнім балом і 18% за якісним показником що свідчить про те, що не всі випускники змогли справитись із завданнями ДПА відповідно до свого рівня навченості. Основні причини цього: неналежна підготовка окремих учнів до навчальних занять упродовж навчання в старшій школі, психологічна готовність окремих учнів (їх уміння зібратися).

 

З історії України учні в цілому продемонстрували під час ДПА результати, які мають у порівнянні з річним оцінюванням незначне зниження за середнім балом( - 0.2) та незначне підвищення якісного показника (+3%).

 

11 учнів –випускників складали ДПА з біології. З атестаційними завданнями справились всі. У цілому учні продемонстрували середній рівень навчальних досягнень.

 

11 учнів 11-х класів складали ДПА з географії (предмет, вивчення якого закінчилось у 10 класі). Всі учні впорались із завданнями, продемонструвавши в цілому середній рівень навчальних досягнень.

 

З ДПА з англійської мови справились 94% учнів в цілому на середньому рівні (середній бал – 6.7), з якісним показником 62%.

 

У наступному 2017-2018н.р. педагогічним працівникам слід більше уваги приділити таким питанням:

 

- формуванню практичних умінь і навичок учнів з базових предметів;

- урізноманітненню форм і методів роботи з учнями різного рівня навченості та здібними учнями;

- Активізації у застосуванні системи диференційованих та індивідуальних завдань;

- дотриманням об’єктивного оцінювання при виставленні учням тематичних, семестрових, річних оцінок окремими вчителями-предметниками.

- підвищенням контролю з боку батьків за навчальними досягненнями учнів;

- підвищенням рівня мотивації навчальної діяльності школярів.

1.5.Управлінська діяльність

Основними напрямками контрольно-аналітичної діяльності були:

- адаптація учнів 1, 5,10-х класів до навчання;

- отримання інформації для педагогічного аналізу (відвідування уроків вчителів);

- надання методичної, практичної допомоги вчителям;

- створення оптимальних умов для навчання і розвитку дітей;

- удосконалення навчально-виховного процесу, реалізація четвертого етапу методичної проблеми школи.

Протягом 2016-2017 навчального року створювались шляхи взаємодії вчителів, учнів та батьків, соціально-психологічні та педагогічні умови розвитку особистості.

Стержнем управлінської діяльності є:

1. Забезпечення реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, оновлених навчальних програм.

2. Формування успішної особистості школяра шляхом використання ІКТ.

3. Поступово-зростаючий творчий потенціал педагогічного колективу.

4. Забезпечення оптимальної організації навчально-виховного процесу.

5. Впровадження ідей гуманізації, демократизації та особистісного підходу в практичну діяльність школи.

6. Забезпечення високого рівня працездатності всіх учасників навчально-виховного процесу, створення здорової, творчої атмосфери в педагогічному колективі.

7. Раціональний розподіл роботи між працівниками школи з урахуванням їхньої кваліфікації, досвіду та ділових якостей.

8. Забезпечення доцільності використання навчально-матеріальної бази та створення сприятливих умов для її поповнення.

 

Внутрішньошкільне управління забезпечується нормативними документами МОН України, управлінським перспективним планом, побудованими на принципах науковості, доцільності, оперативності та здійснювалося за ланцюжком: від річного планування через планування на місяць до тижневого планування.

 

Особлива увага зверталася на:

· виконання робочого навчального плану, реалізація нових освітніх стандартів;

· дієвість, актуальність і оптимальність внутрішкільного контролю;

· системний моніторинг рівня навчальних досягнень та розвитку учнів;

· досягнення динаміки розвитку форм співробітництва всіх учасників навчально-виховного процесу.

 

Управлінська діяльність навчального закладу у 2016-2017 н.р. була спрямована на постійне удосконалення системи планування та реалізацію цих планів при чіткому баченні кінцевої мети. Внутрішньошкільне управління спрямоване на кінцевий результат, що дало змогу використати нові підходи до інформаційного забезпечення, педагогічного аналізу, контролю і регулюванню всієї діяльності закладу.

 

Об’єктами шкільного контролю і моніторингу була динаміка індивідуальних досягнень учнів, рівень їхніх навчальних досягнень, професійне визначення випускників, вивчення ефективності виховної системи, рівень професійної компетентності педагогів, реалізація нових освітніх стандартів.

 

Як показує аналіз управлінської діяльності, невирішеними проблемами залишаються :

 • вчителі не висвітлюють свій досвід роботи в засобах масової інформації;

 • недостатній рівень творчих зв’язків з вищими навчальними закладами, науково-дослідницькими інститутами;

 • не проводиться робота з розробки нових авторських навчальних програм;

 • підвищення рівня роботи щодо оволодіння ІКТ окремими педагогічними працівниками.

 

Учні школи навчаються в одну зміну за п’ятиденкою, що дає можливість оптимально організувати НВП, забезпечити діяльність органів самоврядування в позаурочний час, в системі здійснювати індивідуальну роботу.

 

За останній рік найбільш важливими досягненнями колективу школи стали такі:
зросла ефективність педагогічного впливу на процес розвитку особистості дитини, формування її морального, пізнавального, комунікативного, естетичного, фізичного потенціалу; відбувається інтеграція навчального і виховного процесів у вирішенні цілей і завдань виховання.

 

Пріоритетними завданнями школи на 2017-2018 навчальний рік залишаються:

- забезпечення прав громадян на здобуття повної загальної середньої освіти;

- реалізація вимог Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки;

- впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти; реалізація оновлених програм 1-4, 10-11 класів;

- використання сучасних інформаційних технологій для розвитку майстерності педагогів та здібностей школярів;

- забезпечення державних вимог до рівня навчальних досягнень учнів;

- організація допрофільної підготовки та профільного навчання;

- використання інноваційних та ІК педагогічних технологій у навчально-виховному процесі;

- активізація роботи педагогічного колективу з впровадження комп’ютерних технологій;

- виховання компетентної всебічно розвиненої особистості;

- формування успішної особистості учня.

Завданням педагогічного колективу, батьківської громадськості є :

 1. Підвищення рівня навченості з основ наук відповідно до нових освітніх стандартів; впровадження Концепції «Нової української школи».

 2. Використання ІКТ для підвищення рівня НВП.

 3. Ключовим завданням школи в наступному році є створення умов для забезпечення громадянам мікрорайону рівного доступу до якісної освіти, підвищення ефективності навчального процесу для розвитку особистості, розвитку в дітей ключових життєвих компетентностей.

 4. Забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

 5. Впровадження нових освітніх стандартів.

 6. Забезпечення державних вимог до рівня навчальних досягнень учнів.

 7. Здійснення профільного навчання.

 8. Організація допрофільної підготовки учнів

 9. Важливою проблемою школи залишається відсутність огорожі навколо території.

 10. Створення комфортних умов для самореалізації та самовдосконалення особистості й забезпечення якості освітньої діяльності кожного учасника навчально-виховного процесу.

 11. Використання інноваційних та інформаційних педагогічних технологій у навчально-виховному процесі.

 12. Посилення роботи психологічної служби в напрямі превентивного виховання.

 13. Здійснення посиленого контролю за організацією дозвілля та зайнятості учнів.

 14. Активізація пошукової роботи.

 15. Національно-патріотичне виховання школярів.

 16. фізичного виховання та у побуті, впровадження здоров’язберігаючих технологій у НВП.

 

Методична робота закладу була побудована на основі діагностичного анкетування та вивчення самоосвітньої діяльності вчителів з проблемної теми школи. У школі працює 8 предметних методичних об’єднань, методичне об’єднання класних керівників (5-11 класів). Усю методичну роботу очолює методична рада школи. Більшість засідань методичних об’єднань у своїй роботі поєднували теорію й практику та проводились у різних формах (круглий стіл, дискусія, семінар тощо).

На засіданнях методичних об’єднань розглядались питання організації НВП відповідно до Державних стандартів освіти, обговорювались питання підготовки до нового навчального року, проведення діагностичних та семестрових контрольних робіт, шкільних предметних олімпіад, предметних декад та тижнів, ДПА в 4-х, 9-х, 11-х класах. Обговорювались результати вивчення стану викладання навчальних предметів, атестації педагогів, результати адміністративних контрольних робіт, результати навчальних досягнень учнів (за підсумками І, ІІ семестрів , рік), результати ДПА, ЗНО; робота зі здібними та обдарованими учнями та школярами, що мають труднощі у навчанні.

 

Учителі приділяли належну увагу роботі з учнями, які мають труднощі у навчанні. З метою підвищення мотивації їх навчальної діяльності проводилась індивідуальна робота з учнями, батьками та бесіди з класними керівниками, моніторинг навчальних досягнень, залучення таких учнів до роботи в парах, в групах, використання різнорівневих, диференційованих класних і домашніх завдань тощо. Однак результати ДПА (англійська мова), річного оцінювання в 5-11 класах свідчать про те, що робота вчителів у цьому напрямку потребує вдосконалення.

 

У школі створюються необхідні умови для підтримки та розвитку інтересів, нахилів, потенціалу здібних та обдарованих дітей. Працювали факультативи, гуртки, шкільні музеї.

 

Одним із важливих напрямів роботи є моніторинг рівня навчальних досягнень учнів. У школі діє чітка система збору та аналізу такої інформації. Цифри й факти змушують педагогічний колектив школи шукати шляхи підвищення рівня якості освіти в школі. Моніторинг дає змогу аналізувати академічні результати успішності учнів, контролювати рівень викладацької діяльності, прогнозувати кінцеві рівні навчальних досягнень учнів та прогнозувати плани успішного навчання дітей. Так, опрацювавши дані за останні роки було виявлено позитивні зміни рівня інтелектуального розвитку учнів з високим рівнем навчальних досягнень.

 

Найголовнішим є завдання виконання всеобучу громадянами України та здобуття повної загальної середньої освіти учнями школи, тому всі діти шкільного віку були охопленні навчанням.

 

1.3. Аналіз виховної роботи

Соціальний захист , охорона здоров’я

 

Протягом 2016 – 2017 навчального року адміністрацією школи та педагогічним колективом приділялася належна увага збереженню взаємозв’язків школи, учнів та їх батьків. З метою вирішення питань соціального захисту учнів та охорони здоров’я були організовані рейди в родини, проводилися психолого-педагогічні консультації для вчителів, батьків, зустрічі з медичними працівниками та представниками правоохоронних органів.

 

Класні керівники спільно з соціальним педагогом систематично проводили обстеження умов проживання дітей пільгових категорій, відвідували опікунів, складали акти обстеження житлово-побутових умов.

 

Відповідно до річного плану роботи у школі пройшов місячник з охорони прав та інтересів дітей. В рамках місячника були розроблені заходи захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей з особливими потребами. Всі учні, які знаходяться під опікою чи піклуванням були забезпечені Єдиними квитками. Учні пільгового контингенту забезпечені підручниками з фонду шкільної бібліотеки, дітей залучають до конкурсів, фестивалів, змагань у виховній та позакласній роботі школи. Діти пільгових категорій брали участь у шкільних та міських акціях, гурткової роботи та роботі учнівського самоврядування.

 

Адміністрацією постійно контролюється організація і проведення індивідуальних занять з дітьми, що мають особливі потреби за індивідуальною формою навчання.

 

Оновлено банк даних на учнів наступних категорій:

- дітей –сиріт – 2;

- дітей, які залишилися без батьківського піклування - 6;

- діти з малозабезпечених сімей – 5,

- з неблагополучних сімей – немає,

- учні «групи ризику»- 2;

- учні, які знаходяться на внутрішкільному обліку -2;

- учні сімей, які потрапили в СЖО - 2.

 

Адміністрація школи у взаємодії із шкільним психологом, соціальним педагогом в напрямі забезпечення підтримки школярів із соціально незахищених категорій активно співпрацює з ССД адміністрації Корабельного району, службою опіки та піклування Корабельного району, службою превентивного виховання Корабельного РВ поліції в Миколаївській області, управлінням юстиції міста.

 

Згідно з планом роботи практичного психолога, соціального педагога навчального закладу у школі проводиться психодіагностична та корекційна робота з дітьми з особливими потребами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, дітьми-сиротами. На кожного учня з соціально вразливих категорій заведено психолого-педагогічні картки, де відтворені результати діагностичних досліджень, тестувань дітей, подані рекомендації класним керівникам та батькам або особам, що їх замінюють, щодо корекційної роботи з дітьми.

 

Психологом та соціальним педагогом здійснюється психологічний супровід дітей, проводяться індивідуальні консультації для батьків та опікунів.

 

Громадським інспектором з охорони дитинства та класними керівниками систематично проводяться обстеження матеріально-побутових умов дітей пільгових категорій, за результатами яких складаються відповідні акти.

 

Класні керівники проводять тематичні батьківські збори з питань соціального захисту дітей, індивідуальні консультації, відповідно до потреб батьків або осіб, що їх заміняють, надають рекомендації, що допомагають у вихованні дітей, працює педагогічний лекторій.

 

Відчувається постійна турбота і про дозвілля дітей. Діти-сироти безкоштовно відвідують масово-пізнавальні програми, вистави та інші розважальні заходи району та міста.

 

Адміністрацією навчального закладу приділяється велика увага профорієнтації учнів, надається допомога у працевлаштуванні та подальшому здобутті освіти дітям пільгових категорій після закінчення ними школи.

 

Збереження та зміцнення морального, фізичного та психічного здоров’я вихованців є одним із пріоритетних завдань школи, на що наголошує Концепція загальної середньої освіти. В закладі проводиться відповідна робота щодо створення оптимальних умов для збереження та зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу, особливо дітей пільгових категорій.

 

Діти – сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, проходять щорічний медичний огляд, лікарями-спеціалістами у разі потреби надається необхідна допомога.

 

Щороку діти пільгових категорій оздоровлюються в позаміських та пришкільних таборах. Так, влітку 2017 року у пришкільному таборі з денним перебуванням «Сонечко» було оздоровлено 122 учні, з них 24 дитини пільгових категорій (1 дитина – постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС, 6 дітей з багатодітних сімей та 3 дитини з малозабезпечених сімей, 3 – з числа дітей, що тимчасово переселені, 4 – учнів, батьки яких проходять службу в зоні АТО, 7 дітей талановитих та обдарованих), 98 – за кошти батьків. Крім цього діти пільгових категорій були оздоровлені і в позаміських таборах.

 

У 2016-2017 н.р. в школі працював дитячий пришкільний табір з денним перебуванням «Сонечко». Протягом червня було сплановано та проведено з дітьми ряд заходів:

· екскурсія в природу «Екологічна стежина»

· відвідування бібліотеки, розважальна програма «Веселимося, граємо, літечко зустрічаємо»;

· відвідування музеїв м. Миколаєва, до Миколаївського зоопарку, екскурсія річкою Південний Буг.

· спортивна програма «Вище. Сильніше. Швидше»;

· відвідування музею народознавства «Побут та життя українців»;

· музично-розважальна програма «Звучать пісні рідного краю».

· Майстер-клас «Виготовлення виробів з паперу» (квілінг, паперопластика, паперове моделювання, тощо).

 

У школі ведеться адміністративний контроль за здійсненням навчального процесу з охорони здоров’я та фізичної культури. Систематизовано роботу щодо запобігання нещасних випадків, протягом року працювала спеціальна комісія, організовано чергування вчителів та учнів, що допомагало контролювати дотримання санітарно-гігієнічного режиму, правил техніки безпеки в приміщенні школи, предметних кабінетах, майстернях, спортивних залах.

 

Велика увага приділялася охороні праці та дотриманню ТБ працівниками та учнями школи під час навально – виховного процесу. З метою профілактики нещасних випадків з учнями 1-11 класів систематично проводяться вступні та цільові інструктажі з протипожежної безпеки, диктанти («Обережно, отруйні гриби!», «Профілактика інфекційних захворювань», «Обережно, каракурт!» та ін..), проведені Тижні з безпеки життєдіяльності, Тиждень охорони праці, Всеукраїнська акція «Охорона праці очима дітей», організовано участь школярів у конкурсах малюнків, плакатів, соціальних реклам з техніки безпеки життєдіяльності. В усіх предметних кабінетах в наявності куточки ТБ, було організовано лекторій з техніки безпеки серед педагогів та технічного персоналу.

 

Виховна робота

 

Пріоритетними напрямками виховних роботи у 2016-2017 н.р. було обрано напрямки національно-патріотичного, превентивного, фізичного, художньо-естетичного виховання. Головною метою у формуванні особистості є підготовка учнів до повноцінного суспільного життя, виховання громадянина, трудівника, громадського діяча, сім'янина, товариша.

 

Метою виховної роботи у 2016-2017 н.р. стало формування успішної особистості учня через вивчення і впровадження у виховний процес сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

 

Планування змісту виховної роботи школи було спрямоване на формування і розвиток соціально активної, гуманістично спрямованої особистості, з глибоко усвідомленою громадянською позицією, розвиненим почуттям національної гідності, цілісною системою цінностей і духовних пріоритетів, життєво компетентної, здатної до саморозвитку та самореалізації особисті. В школі створено умови для виховання в учнів національної культури, патріотизму та толерантності шляхом оновлення змісту навчально-виховного процесу, підвищення рівня громадянської освіти та правового виховання, формування у школярів цілісного наукового світогляду, позитивного ставлення до життя і навчання, віри в свої сили та можливості, освоєння учнями загальнолюдських духовних цінностей, становлення у дітей цілісного світогляду комунікативної і соціальної компетентності на основі засвоєння системи знань про людину, суспільство, культуру, мистецтво. Педагоги школи приділяли увагу поширенню просвітницької роботи з сім'ями, позашкільними закладами, театрами, музеями, турагенствами у вихованні дітей, їх адаптації до умов соціального середовища.

 

Одне з пріоритетних завдань школи - це залучення батьківської громади до навчально-виховного процесу, використовуючи їх творчий потенціал у позакласній, виховній роботі.

 

Основними напрямки роботи з батьками були:

1. Ознайомлення з умовами життя сім’ї, з’ясування її психологічного клімату, особливостей поведінки дітей у сім’ї.

2. Здійснення колективного, диференційованого, індивідуального педагогічного впливу на батьків на основі ретельного аналізу.

3. Залучення батьківської громади до організації позакласної, позашкільної роботи.

4. Проведення батьківських зборів, Ради школи, Ради профілактики правопорушень.

5. Індивідуальні бесіди адміністрації школи, класних керівників з батьками або особами, що їх заміняють, консультації зі шкільним психологом.

Адміністрація школи завжди тісно співпрацює з батьками учнів, це: індивідуальні співбесіди, загальношкільні батьківські збори, конференції, Рада школи. Незважаючи на щільний графік роботи членів адміністрації закладу, директор, заступники директора завжди вислухають, допоможуть батькам, нададуть пораду та допоможуть у вирішенні будь-яких питань.

Психолог школи проводить кропітку, чітко налагоджену роботу з батьками учнів, виступає на батьківських зборах, Раді школи, засіданні батьківського всеобучу, застосовуючи різноманітні форми роботи. Протягом року психолог здійснює індивідуальні консультації з батьками, надаючи їм допомогу у розв’язанні конфліктних ситуацій родини з дитиною, у вихованні учнів та проводить корекційну роботу. Завдяки цій роботі в школі зменшилась кількість дітей «групи ризику», вчасно виявляються сім’ї, які потребують негайної допомоги та проводиться відповідна робота по недопущенню проявів жорстокості і насильства над дітьми.

Протягом року класні керівники працювали над реалізацією своїх проблемних тем та шкільної теми: «Реалізація компетентнісного підходу до навчання і виховання через оновлення змісту освіти». Значну роль у підвищенні рівня вихованості учнів, у формуванні ціннісних орієнтацій відігравали виховні години, загальношкільні тематичні лінійки, шкільні та позашкільні заходи, екскурсії до музеїв, походи до театрів, кінотеатрів, у палац творчості учнів, участь у міських та районних конкурсах, змаганнях, акціях, виставках. З метою розвитку творчості учнів була організована робота гуртків різного напрямку:

· «Юні екскурсоводи»

· «Організатори дозвілля»

· «Моє рідне місто»

· «Декоративно-ужиткове мистецтво»

· «Український сувенір», «Чарівний пензлик»

· «Зірки майбутнього»

· «Джура»

· «Зірниця»

· «Захисник Вітчизни»

· «Олімпійське лелеченя»

· Легка атлетика

· Футбол

На виконання наказу управління освіти Миколаївської міської ради від 27.05.2010 року № 254 в частині забезпечення права учнів на захист від будь-яких форм фізичного і психічного насильства в школі постійно проводиться попереджувальна робота з батьками та учнями з метою недопущення випадків жорстокого поводження в сім’ях і серед однолітків: протягом 2016-2017 навчального року ці питання розглядались на батьківських зборах і класних годинах, проведено бесіди про недопустимість жорстокого поводження з боку батьків, вчителів та учнів створено банк даних сімей, що опинились у складних життєвих обставинах, з якими проводиться індивідуальна просвітницька робота; на педрадах, нарадах при директорі висвітлювалось питання про роботу щодо запобігання жорстокого поводження та насильства над дітьми. Психологом школи та соціальним педагогом проводились тренінги з учнями пільгової категорії і «групи ризику», учителями - стосовно захисту від будь-яких форм фізичного і психічного насильства.

 

Оформлено та постійно оновлюються куточок з прав дитини «Права дитини», «Інформація для батьків», в яких розміщено просвітницьку інформацію, номери телефонів установ, до яких можна звернутися з приводу порушення прав дитини.

 

У навчальному закладі забезпечено виконання вимог Закону України «Про освіту», Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку, затвердженої постановою КМУ від 12.04.2000 № 646 в частині охоплення учнівської молоді навчанням для здобуття повної загальної середньої освіти, здійснення контролю за відвідуванням учнями занять.

 

Питання щодо профілактики правопорушень, стану виховної роботи, запобігання насильства над дітьми, проведення Національної кампанії «Стоп насильству!», стану правової освіти, здійснення контролю за відвідуванням учнями занять систематично аналізуються у наказах по школі, розглядаються на нарадах при директорі. ЗДВР забезпечено належний контроль за виконанням посадових обов’язків класними керівниками.

 

Слід зазначити, що за підсумками проведеної виховної роботи, у школі зменшилась кількість учнів, які перебувають на внутрішкільному обліку, що свідчить про її ефективність; на обліку в службі превенції не перебуває жоден учень; позитивні зміни спостерігаються в поведінці учнів, підвищився їх рівень вихованості.

 

Всі учні «групи ризику» залучені до гурткової та позакласної роботи. Діти шкільного віку, які мешкають в мікрорайоні школи, охоплені навчанням. Налагоджено дієвий контроль за відвідуванням учнями школи та стійка співпраця з батьками з цього питання.

 

Результатом роботи з профілактики правопорушень є відсутність правопорушень учнями школи протягом 2016-2017 н.р.

Велике значення класні керівники та класоводи приділяли формуванню політичної і правової культури, вихованню поваги до Конституції України, законодавства. На засіданнях МО класних керівників розглядались проблеми, шляхи підвищення рівня вихованості учнів, удосконалення роботи учнівського самоврядування, впровадження проектних технологій у навчально-виховний процес, визначались стратегії застосування сучасних форм і методів виховання моральних, загальнокультурних якостей учнів, їх готовності до життя та праці в умовах сучасних ринкових відносинах.

Одним із важливих напрямів виховної роботи школи стало виховання здорового способу життя підлітків та відношення до власного здоров’я як найвищої цінності. Було проведено місячник здорового способу життя,

 

Олімпійський тиждень, Тиждень здоров’я. Особлива увага приділялася профілактиці СНІДу, наркоманії, алкоголізму та вихованню у дітей толерантного відношення до ВІЛ-інфікованих.

 

Належна увага школою приділяється трудовому вихованню та профорієнтації. Протягом 2016-2017 н .р. учні школи приймали участь у трудових десантах з покращання прилеглої до школи території. Профорієнтаційна робота протягом 2016-2017 н.р. ґрунтувалась на тісному зв’язку школи з вищими навчальними та середніми навчальними закладами м. Миколаєва. Школа співпрацює з Миколаївським державним університетом ім. В.О.Сухомлинського, Миколаївським Національним аграрним університетом, університетом ім. Пилипа Орлика, тощо. Відбуваються зустрічі учнів старших класів з представниками миколаївських ВНЗ, технікумів та ПТУ. Класними керівниками проводились класні години за темою «Вибір професії – важливий етап мого життя», «Моя майбутня професія», психолог школи проводила анкетування щодо виявлення намірів профорієнтації.

 

З метою демократизації управління в школі було створено орган учнівського самоврядування «Гарт», який став справжньою школою формування соціальної активності та соціальної відповідальності, громадянського виховання школярів, формування ініціативної особистості, здатної приймати нестандартні рішення. Лідери учнівського самоврядування допомагали в проведенні спортивно-масової роботи, здійснювали волонтерську роботу, роботу з дітьми школи.

 

За участю учнівського самоврядування проходили екологічні та трудові десанти, загальношкільні і районні свята, відбувався випуск стінгазет, плакатів, тощо.

 

Виховний процес в школі в школі відбувається шляхом об’єднання зусиль вчителів, батьків та учнів, що сприяє гармонійному розвитку учнів. Не останню роль в цьому відіграє методична робота з класними керівниками, завдяки якій було створено умови для постійного вдосконалення практичних умінь виховання молоді. Методичним супроводом виховної роботи були засідання методичних об’єднань класних керівників, практичні семінари, виступи на нарадах, педагогічних радах, що дало змогу досягти певних результатів роботи.

 

Проведені виховні заходи з цікавістю сприйнялися школярами, позитивно вплинули на всебічний розвиток школярів.

 

Матеріально – технічні умови функціонування закладу

Господарська діяльність школи здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про бюджетну систему», «Про місцеве самоврядування в Україні» та чинних нормативних і правових актів.

 

У 2016-2017 н. р. проводилась відповідна робота щодо покращення та зміцнення матеріально-технічної бази в навчальному закладі:

- Проведена заміна лінолеуму в кабінетах №№204,208,319,323,313.

- Здійснено капітальний ремонт харчоблоку.

- Відремонтовані 2 малі спортивні зали ( кабінети 101, 109).

- Відремонтовано навчальний кабінет фізики №319.

- Проведено косметичний ремонт кабінету №108.

- Проведено косметичний ремонт обідньої зали.

- Проведено косметичний ремонт коридорів (І, ІІ, ІІІ поверхи).

- Проведено косметичний ремонт спортивних роздягалень.

- Проведено косметичний ремонт гардеробу.

- Здійснено косметичний ремонт туалетів (І, ІІ поверхи).

 

Продовжується санація будівлі закладу за бюджетні кошти.

Проте у 2017-2018н.р. потребують термінового вирішення такі питання:

- оновлення спортивного обладнання;

- капітальний ремонт туалетів для учнів початкової школи на ІІ поверсі;

- капітальний ремонт системи опалення; капітальний ремонт системи водопостачання;

- капітальний ремонт системи каналізації; заміна плитки на шкільному подвір’ї;

- встановлення нової огорожі;

- ремонт асфальтного покриття на спортивному майданчику, бігових доріжках.

- Капітальний ремонт актової зали, спортивної зали.

- Капітальний ремонт кабінету домоводства, біології, хімії.

- Капітальний ремонт бібліотеки.

- Підготовка будівлі школи для впровадження інклюзивної освіти (пандус, ліфт, кімнати відпочинку, туалет тощо).

Стан приміщення школи відповідає санітарно-гігієнічним нормам.

Аналіз господарчої роботи за 2016-2017 навчальний рік дає змогу констатувати, що завдання, які були поставлені перед працівниками школи – виконано.

В школі проводиться робота щодо поповнення бібліотеки підручниками, художньою та методичною літературою. Розподіл та використання їх проводиться пропорційно за кількістю учнів у класах.

Основні напрямки роботи школи на 2017-2018 н.р.:

Головна задача

Впровадження Концепції «Нової української школи», нових освітніх стандартів, оновлених програм.

Відповідно поставлених цілей і завдань школа виконує ряд головних функцій :

1. Освітньо-виховну: забезпечення розвитку та виховання особистості, надання повної середньої освіти відповідно Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, реалізація оновлених програм 1-4 класів та 10-11 класів.

2. Розвивальну: розвиток творчого потенціалу та індивідуальних здібностей кожної особистості.

3. Компетентнісну: сприяння формуванню та розвитку загальнокультурних та громадських компетенцій особистості.

4. Ціннісно-смислову: духовно-практична діяльність, яка спрямована на пізнання сутності життя, закономірностей, принципів розвитку особистості.

5. Корекційну: компенсації недоліків у фізичному, психологічному та соціальному розвитку.

Методична робота

Мета: Підвищення рівня науково-теоретичної, методичної, психологічної компетенції кожного вчителя і педколективу в цілому.

- Створення сприятливих умов для ефективної методичної роботи і творчих пошуків педагогів.

- Створення умов для інтелектуального, соціального, духовного саморозвитку.

- Упровадження педагогічної науки в шкільну практику шляхом самоосвіти вчителів.

- Популяризація педагогічних знахідок вчителів та творчих груп у методичних виданнях та прийняття участі у Всеукраїнських та міських методичних заходах.

- Організація заохочення ініціативи та творчості членів педагогічного колективу.

- Надання адресної допомоги молодим спеціалістам та малодосвідченим вчителям у підвищенні майстерності. Створення успішного середовища для учнів з метою розкриття та розвитку індивідуальних творчих здібностей кожної особистості.

- Виявлення і ліквідація недоліків роботи педагогічного колективу.

- Організація взаємозв’язку у роботі між окремими шкільними методичними об’єднаннями.

- Науково-методичне та кадрове забезпечення допрофільного та профільного навчання у середній та старшій школі.

- Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій для формування успішної особистості школяра.

Навчальна робота

 • Формування у школярів ціннісних орієнтацій, психологічних якостей, прагнення до життєвого самовизначення та трудової діяльності.

 • Створення умов для забезпечення навчально-виховного процесу науково-методичним супроводженням та матеріально-технічним оснащенням.

 • Цілеспрямована, спільна робота педагогічного колективу і кожного вчителя над підвищенням рівня навчальних досягнень учнів з усіх навчальних предметів.

 • Проведення шкільних олімпіад та ретельна індивідуальна підготовка учнів до участі в міських, обласних олімпіадах, конкурсах різного рівня, МАН; робота зі здібними та обдарованими дітьми.

 • Робота над удосконаленням уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя та учня.

 • Реалізація системи внутрішньошкільного контролю на основі управлінських рішень.

 • Реалізація діяльнісного, компетентнісного, особистісно-орієнтованого підходу при впровадженні нових освітніх стандартів.

 • Вивчення проблеми наступності навчання в школі І-ІІІ ступенів, адаптації учнів у школі, перехід на новий зміст навчання у 8-х класах відповідно до нового освітнього стандарту.

 • У 2017-2018 н.р. шкільним методичним об’єднанням вчителів-предметників та класних керівників необхідно чітко спланувати індивідуальну роботу з учнями початкового рівня навченості та обдарованими дітьми, працювати над підвищенням рівня якості знань учнів, продумувати науково-педагогічні питання для обговорення на засіданнях стосовно реалізація проблемної теми школи.

 • Вивчення та впровадження в навчальний процес ІКТ для підвищення мотивації учнів до навчальної діяльності та підвищення рівня навченості.

Виховна та соціальна робота

- Сприяння зростанню духовного потенціалу особистості, розкриттю здібностей на кожному з виховних етапів.

- формування моральної поведінки – звичок і навичок, моральних вчинків особистості; забезпечення належного рівня організації виховної роботи з учнівськими колективами;

- Забезпечення безумовного виконання всіх норм законодавства із захисту та психолого-педагогічного супроводу дітей пільгових категорій та інших учасників НВП

- Створення і подальше зміцнення учнівських колективів.

- Активізація роботи з питань виховання громадянської свідомості учнів шкільного самоврядування, формування патріотизму, громадянських і конституційних обов’язків, поваги до державних символів України, національної ідеї.

- Запобігання правопорушень учнів, профілактична робота з правового виховання.

- Впровадження різноманітних форм розвивальної діяльності учнів у позаурочний час.

- Дотримання санітарно-гігієнічного режиму, сприяти здійсненню медичного обслуговування учнів у школі.

- Створення безпечних умов з охорони праці для учнів і працівників школи.

Управлінська робота :

- впровадження гнучкої структури управління учнівським самоврядуванням;

- здійснення управління зростанням професійної майстерності вчителів закладу;

- розробка критеріїв зростання можливостей школи.

Стратегічним завданням управління є орієнтація на людину, її потреби, створення в школі умов, що забезпечують розвиток особистості учня і педагогів, формування компетентності, розвиток життєтворчих задатків особистості.

Господарча діяльність:

- Складання та виконання загальношкiльного плану оновлення матеріальної бази та ремонту навчальних кабiнетiв

- Вжиття всіх необхідних заходів з забезпечення економного споживання енерго та водоресурсів

- Поповнення матеріальної бази для забезпечення комп'ютеризації усіх видів діяльності школи .

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ШКОЛИ НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК:

- Забезпечення прав громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

- Реалізація Концепції «Нової української школи», вимог Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки.

- Впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

- Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для формування ключових і предметних компетентностей школярів.

- Забезпечення державних вимог до рівня навчальних досягнень учнів.

- Організація допрофільної підготовки та профільного навчання.

- Активізація роботи педагогічного колективу з впровадження комп’ютерних технологій.

- Формування життєвих компетентностей школярів.

- Виховання компетентної всебічно розвиненої особистості.

- Формування успішної особистості учня.

- Національно-патріотичне виховання школярів.

bottom of page