top of page

З метою задоволення потреб, інтересів учнів, забезпечення розвитку творчих здібностей учнів в ЗОШ №54 у 2018-2019 н.р., згідно опитування, анкетування організована робота:

5 класи – «Історія Миколаєва»(курс за вибором) вчитель Пауль В.В.

10 класи – індивідуально-групові консультації з історії вчитель Звоник О.В.

У 2018-2019 навчальному році курс за вибором «Історія Миколаєва» вивчається в усіх 5-х класах (5-А,Б,В,Г).

Вивчення історії Миколаєва відбувається паралельно із вивченням курсу історії України, відповідно до програми пропедевтичного курсу «Вступ до історії» 5 клас, і має на меті поглиблення та розширення  програмового матеріалу, розвитку  інтересу до історії взагалі, до історії Миколаївщини зокрема.

Теоретичний матеріал даної програми закріплюється практично, за допомогою різноманітних видів і форм позакласної роботи.

Формування національної самосвідомості, розвиток в учнів почуття гордості за історичне минуле свого рідного краю та своїх предків, відчуття причетності до історії України реалізується в таких формах:

  • історична самоідентифікація учнів, що ґрунтується на знанні історії рідного краю;

  • розвиток історичного мислення школярів, їх умінь осмислювати тексти та зображення історичного змісту і застосовувати отримані знання для самостійної пізнавальної діяльності;

  • формування системи духовних і моральних  цінностей кожного учня;

  • усвідомлення школярами своєї приналежності до українського народу, до Батьківщини, до свого краю.

В процесі вивчення курсу відбувається розподіл матеріалу програми на окремі теми, враховуючи особливості учнівського колективу та об’єднується вивчення матеріалу кількох тем, крім того пропонуються окремі питання для самостійного вивчення.

Під час вивчення курсу вчитель в рамках програми впроваджує міжпредметні зв’язки. Окрім традиційних уроків організовуються практичні роботи з текстами та документами місцевого характеру, організовуються уроки та  екскурсії в шкільному музеї бойової Слави, застосовуються інтерактивні методи і прийоми проведення уроків.

Процес оцінювання навчальних досягнень школярів з курсу «Історія Миколаєва» здійснюється згідно Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з історії, з врахуванням вікових особливостей  учнів та специфіки  навчального курсу.

Індивідуально-групові консультації проводяться з предмету «Історія» згідно програми з предмету з метою навчання свідомого засвоєння знань, розвитку ціннісного ставлення до історичних подій та змін у світі, та країні, формування історичної свідомості учнів, в якій органічно поєднуються знання, погляди, уявлення про суспільний розвиток

8bc74ebc946a1c617801f277a9d26e8a-0.jpg
8bc74ebc946a1c617801f277a9d26e8a-1.jpg
8bc74ebc946a1c617801f277a9d26e8a-2.jpg
8bc74ebc946a1c617801f277a9d26e8a-3.jpg
8bc74ebc946a1c617801f277a9d26e8a-5.jpg
8bc74ebc946a1c617801f277a9d26e8a-6.jpg
8bc74ebc946a1c617801f277a9d26e8a-7.jpg
8bc74ebc946a1c617801f277a9d26e8a-4.jpg
bottom of page