top of page

Історія школи

1 вересня 1983 року гостинно відкрила свої двері для учнів та педагогів щойно збудована школа № 54, яка розташована майже в центрі Корабельного району і з часом стала однією з кращих загальноосвітніх шкіл в мікрорайоні. Протягом трьох десятиліть наша школа виховує, навчає не одне покоління Миколаївців, які прославляють місто, область, Державу і впевнено будують нове майбутнє . Наша школа – це поєднання доброзичливої атмосфери, затишку, творчості та любові, яку створюють педагоги, учні та батьки. Головним завданням педагогічного колективу школи № 54 є забезпечення належного рівня знань учнів, створення середовища, яке б сприяло розвитку особистості учні, його громадянської активності. У закладі в 35 класах навчаються 1045 учнів, з 10 класу — за профілями: універсальний та української філології. З метою профорієнтації введені факультативи, курси за вибором, індивідуальні консультації. Головним завданням педагогічного колективу є турбота про розвиток творчого потенціалу кожного педагога, забезпечення якості навчально-виховного процесу та створення морально-ділової атмосфери. Вчителі школи учасники і переможці міських конкурсів професійної майстерності «Учитель року», «Нове ім’я», «Класний керівник року», фестивалю «Творче впровадження спадщини В.О.Сухомлинського в сучасну педагогічну спадщину». Педагоги школи залучаються до роботи в міських та обласних творчих групах з впровадження нових навчальних програм, нових державних стандартів, в міській заочній школі для здібних та обдарованих дітей «Надія» та дистанційних конференціях, беруть участь у вебінарах. Постійно вдосконалюється система роботи зі здібними та обдарованими учнями, урізноманітнюються форми і методи роботи для забезпечення творчих інтересів учнів. Однією з особливостей навчально-виховного процесу в закладі є участь дітей у пошуково-дослідницькій роботі, завдяки якій формується особистість, її життєві компетенції, розвиваються творчі здібності учнів. Так, активно працює шкільне наукове товариство, до якого входять учні 9-11 класів, окремі з яких займаються у секціях обласного територіального відділення МАН України. Учні школи – постійні учасники Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, інтелектуальних конкурсів, спортивних змагань. За останні 5 років зросла кількість переможців ІІ- ІІІ етапів таких заходів. Школа № 54 – це центр духовного, морального, культурного, спортивного та наукового розвитку учнів, тому ідея виховної системи закладу полягає у поєднанні національно свідомої особистості, справжнього громадянина України, патріота здатного змінити на краще своє життя і життя України. Основою виховної роботи в школі є всебічний гармонійний розвиток особисті. Вивчення її нахилів, розвиток здібностей, виявлення потреб, вивчення інтересів, виховання самосвідомості, формування характеру.

Уся виховна робота школи спрямована на кінцевий результат — випускника – інноватора, патріота, соціально адаптованої, конкурентоспроможної особистості, яка має володіти наступними якостями, вміннями:

· високий рівень самосвідомості, почуття власної гідності, самодисципліна.

· бути гуманним, толерантним, справедливим,вміти розуміти цінності людського життя;

· застосовувати набуті знання і вміння у повсякденному житті;

· критично мислити;

· мати високий рівень самосвідомості, почуття власної гідності, самодисципліну;

· вміти втілювати в життя свої та нові ідеї, приймати нестандартні рішення;

· бути комунікабельним;

· вміти запобігати будь-які конфліктні ситуації та виходити з них;

· цілеспрямовано використовувати свій потенціал як для самореалізації в професійному і особистому плані, так і в інтересах суспільства, держави;

· уміти знаходити необхідну інформацію з будь-яких джерел, обробляти її та використовувати протягом життя;

· цінувати своє власне здоров'я та здоров'я оточуючих;

· вміти робити правильний вибір та відстоювати власну думку;

· уникати суперечок правопорушень та знати свої права.

Щорічно учні школи займають призові місця на районних, міських конкурсах ДЮП, ЮІР, екологічних агітбригадах, «Молодь обирає здоров’я», «Старти надій», «Олімпійські надії», «Олімпійське лелеченя», різноманітних конкурсах декоративно-ужиткового мистецтва, «Наш пошук і творчість тобі, Україно!» та багатьох інших. Класні керівники закладу посідають призові місця у конкурсі «Класний керівник року». В нашій школі започатковано свої традиції, які з кожним роком стають міцнішими, різноманітнішими та цікавішими - це проведення загальношкільних свят («Олімпійський тиждень», «Новорічні вистави», «На святого Миколая творча іскорка палає», «Ну-мо, хлопці!», “Козацькі розваги”), благодійних акцій («Серце до серця», «Милосердя»), учнівських конференцій, тематичних вечорів, театралізованих вистав, презентацій гурткової роботи «Чого ми навчились», оглядів учнівської творчості та досягнень школярів у проектній діяльності. Завдяки чітко налагодженій роботі всього педагогічного колективу ми намагаємось виховати людину, яка усвідомлює свою належність до українського народу, сучасної європейської цивілізації, орієнтується в реаліях мінливого світу, може зберегти та збагатити українські культурно-історичні традиції, є справжнім громадянином нашої держави.

bottom of page