top of page

В 2017-2018 н.р. заклад починає працювати над впровадження цільової програми розвитку фізичної культури та спорту,олімпійської освіти «Олімпійці серед нас»

Метою олімпізму є повсюдне становлення спорту на службу гармонійного розвитку людини з тим, щоб сприяти створенню мирного суспільства, яке піклується про збереження людської гідності.

Школа № 54 є осередком виховання здорового способу життя, здорової особистості. Збереження та зміцнення морального, фізичного та психічного здоров’я вихованців є одним із пріоритетних завдань школи, на що наголошує Концепція нової української школи.

 

В закладі проводиться відповідна робота щодо створення оптимальних умов для збереження та зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу. Важливою ланкою цієї роботи є створення належних санітарно – гігієнічних, технічних, організаційних умов для навчання підлітків. Педагогічний колектив, вчителі фізичної культури, адміністрація школи сприяють розвитку фізично здорової особистості школяра. Спостерігається тісна співпраця навчального закладу із Олімпійським комітетом, спортсменами України, видатними тренерами України. Учні школи є постійними учасниками спортивних змагань. Саме в нашій школі виховано видатних спортсменів, які прославили Україну.

Інтеграція олімпійської освіти в навчально-виховний процес має важливе практичне значення. Адже вона здатна підвищити ефективність формування фізично, психічно, соціально і духовно здорової особистості. Сучасна концепція олімпізму вбирає поряд з іншими філософсько-педагогічну складову, суть якої полягає у тому, що, спираючись на переваги спортивно-ігрового методу виховання, можна забезпечити всебічний розумовий, моральний і фізичний розвиток особистості, поєднати заняття фізичною культурою і спортом із діяльністю в інших сферах суспільного життя. Фізкультурно-спортивна діяльність, що здійснюється спираючись на ідеали і цінності олімпізму, – ефективний засіб розвитку системи ціннісних орієнтацій дитини, її моральності та здорового способу життя. Вона дає змогу виховати дитину психічно, духовно і фізично здоровим патріотом, працездатним, толерантним, законослухняним, який у повсякденному житті дотримується правил чесної гри.

Ми з впевненістю можемо сказати «Ми на правильному шляху», бо найголовнішим скарбом нації є здорові діти.

 

II. Мета і завдання Програми

Мета:сприяти формуванню у школярів традицій та культури здорового способу життя на засадах гуманістичних ідеалів і цінностей олімпізму засобами навчання та виховання; забезпечення всебічного розумового, морального і фізичного розвитку особистості, поєднання занять фізичною культурою і спортом із діяльністю в інших сферах суспільного життя, виховання в учнів патріотичних почуттів, любові до Батьківщини, шанобливого ставлення до національних надбань у галузі спорту

Завдання:

- формувати світогляд учнів, основу якого становить моральність, патріотизм, здоровий спосіб життя;

- формувати громадянської життєвої позиції на основі гуманістичних ідеалів і цінностей олімпізму;

- формувати стійких позитивних мотивацій до збереження та зміцнення власного здоров’я, фізичного і духовного розвитку;

- набуття знань про олімпізм, історію олімпійського руху як одну зі сторін культурної спадщини людства, виховання на цій основі почуття національної гордості;

- створення умов для розвитку природних здібностей, нахилів і талантів дитини;

- формування почуття інтернаціоналізму, взаєморозуміння, дружби, солідарності та чесної гри через набуття знань про міжнародний олімпійський рух;

- виховання почуття гордості за своїх співвітчизників, що прославляють Україну через досягнення у спорті

Заклад працює  над впровадженням цільової програми розвитку фізичної культури та спорту,олімпійської освіти «Олімпійці серед нас»

​Метою олімпізму є повсюдне становлення спорту на службу гармонійного розвитку людини з тим, щоб сприяти створенню мирного суспільства, яке піклується про збереження людської гідності.

Школа № 54 є осередком виховання здорового способу життя, здорової особистості. Збереження та зміцнення морального, фізичного та психічного здоров’я вихованців є одним із пріоритетних завдань школи, на що наголошує Концепція нової української школи.

 В закладі проводиться відповідна робота щодо створення оптимальних умов для збереження та зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу. Важливою ланкою цієї роботи є створення належних санітарно – гігієнічних, технічних, організаційних умов для навчання підлітків. Педагогічний колектив, вчителі фізичної культури, адміністрація школи сприяють розвитку фізично здорової особистості школяра. Спостерігається тісна співпраця навчального закладу із Олімпійським комітетом, спортсменами України, видатними тренерами України. Учні школи є постійними учасниками спортивних змагань. Саме в нашій школі виховано видатних спортсменів, які прославили Україну.

Інтеграція олімпійської освіти в навчально-виховний процес має важливе практичне значення. Адже вона здатна підвищити ефективність формування фізично, психічно, соціально і духовно здорової особистості. Сучасна концепція олімпізму вбирає поряд з іншими філософсько-педагогічну складову, суть якої полягає у тому, що, спираючись на переваги спортивно-ігрового методу виховання, можна забезпечити всебічний розумовий, моральний і фізичний розвиток особистості, поєднати заняття фізичною культурою і спортом із діяльністю в інших сферах суспільного життя. Фізкультурно-спортивна діяльність, що здійснюється спираючись на ідеали і цінності олімпізму, – ефективний засіб розвитку системи ціннісних орієнтацій дитини, її моральності та здорового способу життя. Вона дає змогу виховати дитину психічно, духовно і фізично здоровим патріотом, працездатним, толерантним, законослухняним, який у повсякденному житті дотримується правил чесної гри.

Ми з впевненістю можемо сказати «Ми на правильному шляху», бо найголовнішим скарбом нації є здорові діти.

На початку навчального року було проведено моніторинг залучення школярів до занять у спортивних секціях та участі в спортивно-масових заходах та створено банк даних.

В закладі проведено педагогічну раду «Олімпійська освіта як засіб формування ціннісних орієнтацій в учнів» на якій вчителі ділилися досвідом організації рухового режиму,  спортивно-масових заходів та впровадження олімпійської освіти у виховний процес.

Протягом 2018-2019 н.р. вчителями фізичної культури організовано й проведено спільно з класними керівниками позаурочні спортивно-масові та фізкультурно-оздоровчі заходи протягом навчального року. Найбільшими з них були: акція «Спорт замість наркотиків», змагання загальношкільного масштабу «Старти надій», тематичні уроки «Рух – це життя», Олімпійський тиждень, конкурс малюнків «О, спорт, ти – мир!». Протягом року учні школи приймають активну участь у різноманітних конкурсах, спрямованих на виховання здорової особистості і як наслідок цілеспрямованої роботи діти майже завжди є  переможцями спортивних змагань районного, міського, обласного рівнів. Класні керівники дбають про дотримання учнями режиму дня, правил гігієни, вимог безпечної поведінки.

Вчителі фізичної культури постійно працюють над підвищенням інтересу учнів до занять різними видами спорту та сприяють залученню  учнів до занять у спортивних секціях та гуртках фізкультурно-спортивного спрямування. Підтримують зв’язки, співпрацюють з тренерами позашкільних спортивних секцій району та міста.

Класні керівники, вчителі предметними проводять систематичну  пропагандистську  роботу серед учнів та їх батьків щодо здорового способу життя. Проводились бесіди на батьківських зборах, виховні години для учнів та питання щодо впровадження олімпійської освіти розглядалося на нарадах при директорі.  В кожному класі створено куточок олімпійців, де учні діляться новинами про досягнення українських спортсменів та спортсменів класу.

Щомісяця збирається та подається інформація до управління освіти щодо результативності участі спортсменів школи у Всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях. Багато учнів школи виборюють призові місця з таких видів спорту, як карате, плавання, стрибки у воду, фехтування.

В закладі забезпечено проведення щоденної ранкової гімнастики для учнів о 8.20, яка проводиться як в кабінетах, так і в коридорах закладу. На перервах організовано фізкультхвилинки , рухливі ігри для учнів 1-4 класів.

Учителі-предметники 1-6 класів забезпечують проведення фізкультхвилинок  та  гімнастики для очей відповідно до нормативних вимог.

Результативність участі учнів школи у спортивних змаганнях 2018-2019 н.р.:

  • учні школи п’ятий рік поспіль посіли перше місце в Спартакіаді Корабельного району та вибороли:

  • 2 місце у змаганні «Олімпійське лелеченя»

  • 1 місце у змаганні з легкої атлетики 

  • 1 місце у змаганні з волейболу серед юнаків та 3 місце на обласних змаганнях

  • 1 місце у змаганні з волейболу серед дівчат та 3 місце на обласних змаганнях

  • 1 місце у обласних змаганнях з гандболу серед юнаків

  • 1 місце у міській естафеті

  • 1 місце у обласному конкурсі на кращий фільм «Стань чемпіоном!»

Складено план заходів  та змагань на 2019-2020 н.р. робота з впровадження цільової програми триває

bottom of page